O SPDO

Stowarzyszenie Polskich Dealerów Opla powstało z inicjatywy autoryzowanych stacji Opel w 1998 r. podczas posiedzenia w Częstochowie i jest apolitycznym, dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia było miasto Bytom, jednak w roku 2004  stowarzyszenie zmieniło siedzibę na Gliwice, od 2009 siedziba jest w Katowicach. Pierwszą nazwą jaką posługiwało się stowarzyszenie to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dealerów OPLA R.P, kolejna nazwa brzmiała Stowarzyszenie Polskich Dealerów Opla. W 2005 r. po wprowadzeniu do Polski marki Chevrolet, Cadillac i Saab Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Partnerów General Motors.
Od lutego 2018 wróciliśmy do poprzedniej nazwy :

Stowarzyszenie Polskich Dealerów Opla

Do naszego stowarzyszenia należą  autoryzowani dealerzy w całym kraju,  którzy sprzedają samochody marki OPEL. Posiadamy osobowość prawną i jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Przedsiębiorców VIII Wydziału Gospodarczego KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Swoją działalność opieramy na pracy społecznej członków. Zatrudniamy Dyrektora Zarządzającego oraz Kierownika Biura Zarządu, którzy zgodnie z dyspozycjami Zarządu oraz ze wsparciem Rady Franchise i powoływanych komisji tematycznych zajmuje się realizacją założonych w statucie celów.

Reprezentujemy Partnerów Biznesowych Opel Poland, chronimy prawa i interesy dealerów, kształtujemy pozytywne opinie i oceny nt. produktów oferowanych przez dealerów i firmy współpracujące, dbamy o wysoki poziom działalności zawodowej i to tak pod względem fachowości jak i rzetelności kupieckiej, zwalczamy nieuczciwą konkurencję. Ponad to udzielamy wsparcia prawnego i podatkowego dealerom a także dbamy o integrację dealerów. Prowadzimy również działalność charytatywną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez współdziałanie z władzami oraz instytucjami zainteresowanymi współpracą i działalnością stowarzyszenia, a w szczególności z Opel Poland.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Motoryzacji oraz EURODY czyli Europejskiego Stowarzyszenia Dealerów Opel. Jesteśmy zaprzyjaźnieni i tym samym współpracujemy ze stowarzyszeniami Opla działającymi na terenie Europy.

Od 2001 r. wydajemy własny kwartalnik OPEL MAGAZYN (pierwotnie pod tytułem "Mój Opel", później Automagazyn), który można otrzymać w każdym salonie dealerskim OPEL.

 

 

Prezydium Zarządu SPDO :

Prezes: Ireneusz Szpot

Wiceprezes: Mieczysław Ligęza

Wiceprezes: Agata Raniecka

Członek Prezydium: Marcin Kanclerz

 

Dyrektor Zarządzający: Marcin Bulanda

Kierownik Biura: Monika Olczyk

 

 

 

 

 


STREFA DEALERA

SPDO Strefa Dealera
zaloguj się do Strefy Dealera

Newsletter
Wyślij swój adres e-mail, aby subskrybować biuletyn informacyjny:
Kontakt

Nasz adres:
Stowarzyszenie Polskich
Dealerów Opla
ul. Kościuszki 28 lok.7
40-048 Katowice

Telefon:
+48 601 889 226

E-mail: biuro@spdo.pl

Dealerzy

Opel

Operator